Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Výměna přenosového modulu

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Otevřete dvířka B.

 3. Vyjměte nádobku na odpadní toner.

 4. Vyjměte zobrazovací sadu.

 5. Otevřete dvířka A.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 6. Vyjměte přenosový modul.

 7. Rozbalte nový přenosový modul a poté odstraňte obalový materiál.

 8. Vložte nový přenosový modul.

 9. Zavřete dvířka A.

 10. Vložte zobrazovací sadu.

 11. Vložte nádobku na odpadní toner.

 12. Zavřete dvířka B.

 13. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 14. Vynulujte počitadlo údržby. Další informace najdete v části Nulování počítadla údržby.

Byl tento článek užitečný?
Top