Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Udskiftning af opsamlingsrullen

  Udskiftning af opsamlingsrullen i bakken til 550 ark

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Fjern bakken.

 3. Fjern opsamlingsrullen.

 4. Pak den nye opsamlingsrulle ud.

 5. Skub den nye opsamlingsrulle ind, indtil den klikker på plads.

 6. Isæt bakken.

 7. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

  Udskiftning af opsamlingsrullen i MP-arkføderen

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Åbn MP-arkføderen.

 3. Fjern opsamlingsrullen.

 4. Pak den nye opsamlingsrulle ud.

 5. Skub den nye opsamlingsrulle ind, indtil den klikker på plads.

 6. Luk flerformålsarkføderen.

 7. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Var denne artikel nyttig?
Top