Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Udskiftning af fuseren

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Åbn panel A og D.

  FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:  Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 3. Fjerne fuseren.

 4. Pak den nye fuser ud.

 5. Indsæt den nye fuser.

 6. Luk panel D og A.

 7. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 8. Nulstil fuserens vedligeholdelsestæller.

  Der er flere oplysninger i Nulstilling af vedligeholdelsestælleren.

Var denne artikel nyttig?
Top