Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Vkládání médií do univerzálního podavače

 1. Otevřete univerzální podavač.

 2. Nastavte vodicí lištu na formát vkládaného papíru.

 3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

 4. Založte papír.

  • Papír a karty založte stranou doporučenou k tisku dolů a předním okrajem směrem do tiskárny.
  • Obálky založte na pravou stranu vodicí lišty chlopní nahoru. Evropské obálky vkládejte otočené okrajem s chlopní směrem do tiskárny.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami.

 5. V nabídce Papír na ovládacím panelu nastavte formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

Byl tento článek užitečný?
Top