Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Instalace portu Internal Solutions Port

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Chcete-li zabránit riziku úrazu elektrickým proudem během přístupu k řídicí desce nebo při instalaci volitelného hardwaru a paměťových zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Plochým šroubovákem odstraňte přístupový kryt desky řadiče.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na řídicí desce nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 3. Vybalte sadu portu Internal Solutions Port (ISP).

  1

  ISP

  2

  Montážní držák

  3

  Křídlaté matice

  4

  Kryt

  5

  Prodloužený kabel ISP

 4. Vložte kabel ISP do krytu

 5. Připevněte kryt k přístupovému krytu řídicí desky.

 6. Připojte prodloužený kabel ISP ke konektoru ISP na řídicí desce.

 7. Znovu připojte kryt desky řadiče.

 8. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Byl tento článek užitečný?
Top