Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektrofotografických) tiskárnách.

Zatímco nelze učinit paušální prohlášení, že se veškerý recyklovaný dobře podává, společnost Lexmark soustavně testuje papíry, které představují recyklované nařezané papíry do kopírek dostupné na globálním trhu. Toto vědecké testování se provádí podle přísných systematických pravidel. Bere se v úvahu mnoho faktorů, jak samostatně, tak vcelku, včetně těchto:

 • Množství odpadu po spotřebě (společnost Lexmark testuje až 100 % obsahu odpadu po spotřebě)
 • Teplota a vlhkost (testovací komory simulují podnebí z celého světa)
 • Obsah vlhkosti (kancelářský papír musí mít nízkou vlhkost: 4–5 %)
 • Tuhost v ohybu a náležitá nepoddajnost znamená optimální vedení tiskárnou.
 • Tloušťka (má vliv na množství, které lze založit do zásobníku)
 • Hrubost povrchu (měřená v Sheffieldových jednotkách, má vliv na čistotu tisku a na to, jak dobře se toner zapéká do papíru)
 • Povrchové tření (určuje, jak snadno lze oddělovat listy)
 • Vlákno a formace (má vliv na prohýbání, které též ovlivňuje mechaniku chování papíru při jeho pohybu tiskárnou)
 • Jas a povrch (vzhled a pocit)

Recyklované papíry jsou lepší než bývaly; avšak množství recyklovaného obsahu v papíru má vliv na stupeň kontroly nad cizí hmotou. A jakkoliv recyklované papíry představují jednu z dobrých cest k environmentálně odpovědnému tisku, nejsou dokonalé. Energie nutná k odstranění tiskových barev a zacházení s aditivy, jako jsou barviva a „lepidla“, často produkuje více uhlíkových emisí než výroba normálního papíru. Avšak používání recyklovaných papírů umožňuje celkově lepší hospodaření se zdroji.

Společnost Lexmark se obecně zajímá o odpovědné používání papíru na základě hodnocení životních cyklů svých produktů. Aby lépe pochopila vliv tiskáren na životní prostředí, společnost objednala řadu hodnocení životního cyklu a zjistila, že papír byl označen za hlavního přispěvatele (až 80 %) k emisím uhlíku vyvolaným během celé životnosti zařízení (od návrhu do konce životnosti). Je to způsobeno energeticky náročným výrobním procesem nutným pro zhotovení papíru.

Proto se společnost Lexmark snaží poučit zákazníky a partnery o minimalizaci vlivu papíru. Použití recyklovaného papíru je jednou z možností. Druhou možností je odstranění nadměrné a zbytečné spotřeby papíru. Společnost Lexmark je dobře vybavena k tomu, aby pomohla zákazníkům minimalizovat odpad z tisku a kopírování. Společnost kromě toho podporuje nákup papíru od dodavatelů, kteří projevují svůj závazek k udržitelným praktikám lesního hospodářství.

Společnost Lexmark neupřednostňuje určité dodavatele, ačkoli je udržován seznam produktů od zpracovatelů pro speciální aplikace. Zmírnit vliv tisku na životní prostředí však pomohou tyto pokyny pro volbu papíru:

 1. Minimalizujte spotřebu papíru.

 2. Vybírejte na základě původu dřevního vlákna. Kupujte od dodavatelů, kteří získávají certifikace, např. od Rady pro dozor nad lesním hospodářstvím (Forestry Stewardship Council – FSC) nebo Programu pro schvalování certifikací lesního hospodářství (Program for the Endorsement of Forest Certification – PEFC). Tyto certifikace zaručují, že výrobce papíru používá rozmělněné dřevo od provozovatelů lesního hospodářství, kteří používají environmentálně a sociálně odpovědnou správu lesů a praktiky obnovy.

 3. Vybírejte si papír nejvhodnější pro potřeby tisku: normální certifikovaný papír o gramáži 75 nebo 80  g/m2, papír o nižší gramáži nebo recyklovaný papír.

Příklady nepřijatelného papíru

Výsledky naznačují, že následující typy papíru přinášejí při používání s laserovými tiskárnami riziko:

 • Chemicky ošetřené papíry používané ke zhotovování kopií bez průklepového papíru, známé též jako samokopírovací papíry
 • Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
 • Předtištěné papíry nepříznivě ovlivněné působením teploty zapékače tiskárny
 • Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění na stránce) lepší než ±2,3 mm (±0,9  palce), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR). V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.
 • Potahované papíry (smazatelné bankovní), syntetické papíry, termopapíry
 • Papíry s hrubým okrajem, hrubým či výrazným povrchem nebo zprohýbané papíry
 • Recyklované papíry, které neuspěly v testu EN12281:2002 (evropský test)
 • Papíry o hmotnosti nižší než 60  g/m2 (16  lb)
 • Vícedílné formuláře nebo dokumenty

Další informace o environmentální udržitelnosti naleznete na webových stránkách  www.lexmark.com.

Byl tento článek užitečný?
Top