Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Papirstopp i deksel A

  Papirstopp i fikseringsenheten

 1. Åpne deksel A.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 3. Åpne dekselet til fikseringsenheten.

 4. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 5. Lukk deksel A.

  Papirstopp i tosidigenheten

 1. Åpne deksel A.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 3. Åpne dekselet til dupleksenheten.

 4. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 5. Lukk dekselet til dupleksenheten og deksel A.

Var denne artikkelen nyttig?
Top