Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Udskiftning af overførselsmodul

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Åbn panel B.

 3. Fjern den brugte spildtonerflaske.

 4. Fjern fotokonduktorsættet.

 5. Åbn panel A.

  FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:  Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 6. Fjern overførselsmodulet.

 7. Pak det nye overførselsmodul ud, og fjern derefter al emballage.

 8. Indsæt det nye overførselsmodul.

 9. Luk panel A.

 10. Indsæt fotokonduktorsættet.

 11. Indsæt spildtonerflasken.

 12. Luk panel B.

 13. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 14. Nulstil vedligeholdelsestælleren. Der er flere oplysninger i Nulstilling af vedligeholdelsestælleren.

Var denne artikel nyttig?
Top