Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Propojování zásobníků nefunguje

ČinnostAnoNe

Krok 1

  1. Zkontrolujte, zda zásobníky obsahují papír stejného formátu a typu.

  2. Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru.

  3. Vytiskněte dokument.

Jsou zásobníky správně propojeny?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  1. Na ovládacím panelu vyberte možnost Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/Typ papíru

  2. Nastavte formát a typ papíru podle papíru vloženého do propojených zásobníků.

  3. Vytiskněte dokument.

Jsou zásobníky správně propojeny?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

  1. Zkontrolujte, zda je Spojování zásobníků nastaveno na možnost Automaticky. Další informace najdete v části Propojování zásobníků.

  2. Vytiskněte dokument.

Jsou zásobníky správně propojeny?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top