Skip to Content Information Center
Lexmark CX727

Pomalá tlač

AkciaÁnoNie

Krok  1

Uistite sa, že je kábel tlačiarne riadne pripojený k tlačiarni a k počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo k inému sieťovému zariadeniu.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Tichý režim.

  Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > ponuka Konfigurácia > Prevádzka zariadenia > Tichý režim.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

 2. Nastavte rozlíšenie na 4800 CQ.

 3. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozlíšenie tlače.

 2. Nastavte rozlíšenie na 4800 CQ.

 3. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

 1. Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera.
  • Ťažší papier sa tlačí pomalšie.
  • Papier užší ako formáty list, A4 a legal sa môže tlačiť pomalšie.
 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 6.

Problém je vyriešený.

Krok  6

 1. Uistite sa, že nastavenia tlačiarne pre položky Štruktúra a Hmotnosť zodpovedajú vkladanému papieru.

  Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Typy médií.

  Poznámka:  Papier s drsnou textúrou povrchu a papier s vysokou hmotnosťou sa možno budú tlačiť pomalšie.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 7.

Problém je vyriešený.

Krok  7

Odstráňte zadržané úlohy.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Prejdite na krok č. 8.

Problém je vyriešený.

Krok  8

 1. Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva.

  Poznámky:

  • Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť.
  • Dodržujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber miesta pre tlačiareň.
 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň pomaly?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top