Skip to Content Information Center
Lexmark CX727

Sivé alebo farebné pozadie

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače.

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámka:  Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera.

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Vykonajte funkciu Úprava farieb.

  Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb.

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vyberte z tlačiarne tlačovú súpravu a potom tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú súpravu ani tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vložte tlačovú jednotku a potom vložte tlačovú súpravu.

 3. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top