Skip to Content Information Center
Lexmark CX727

Svetlá tlač

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli sa dotknite položiek Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality.

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Vykonajte funkciu Úprava farieb.

  Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámka:  Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vypnite funkciu Úspora farieb.

  Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Úspora farieb.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera.
 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.

Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?

Prejdite na krok č. 6.

Prejdite na krok 7.

Krok  6

 1. Textúrovaný alebo drsný papier nahraďte obyčajným papierom.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 7.

Problém je vyriešený.

Krok  7

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 8.

Problém je vyriešený.

Krok  8

 1. Vyberte a potom znova vložte nádobu na odpadový toner.

 2. Vykonajte funkciu Úprava farieb.

  Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 9.

Problém je vyriešený.

Krok  9

 1. Vyberte z tlačiarne tlačovú súpravu a potom tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú súpravu ani tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vložte tlačovú jednotku a potom vložte tlačovú súpravu.

 3. Vytlačte dokument.

Je výtlačok príliš svetlý?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top