Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Skrivaren svarar inte

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Kontrollera att skrivaren är på.

Är skrivaren på?

Gå till steg 2.

Slå på skrivaren.

Steg % s

Kontrollera om skrivaren är i viloläge eller standbyläge.

Är skrivaren i viloläge eller standbyläge?

Tryck på knappen Viloläge för att väcka skrivaren ur viloläge eller standbyläge.

Gå till steg 3.

Steg % s

Kontrollera att den ena änden av elsladden är ansluten till skrivaren och den andra till ett jordat eluttag.

Är elsladden ansluten till skrivaren och ett jordat vägguttag?

Gå till steg 4.

Anslut den ena änden av elsladden till skrivaren och den andra till ett jordat eluttag.

Steg % s

Kontrollera annan utrustning som är ansluten till eluttaget.

Fungerar den andra elektriska utrustningen?

Koppla bort den andra elektriska utrustningen och sätt sedan på skrivaren. Om skrivaren inte fungerar ansluter du den andra elektriska utrustningen.

Gå till steg 5.

Steg % s

Kontrollera om kablarna mellan skrivaren och datorn har anslutits till rätt portar.

Är kablarna anslutna till rätt portar?

Gå till steg 6.

Kontrollera att följande stämmer överens:

  • USB-symbolen på kabeln och USB-symbolen på skrivaren
  • Lämplig Ethernet-kabel med Ethernet-porten

Steg % s

Se till att vägguttaget inte är frånslaget med en strömbrytare eller säkerhetsbrytare.

Är vägguttaget frånslaget med en strömbrytare eller säkerhetsbrytare?

Slå på strömbrytaren eller återställ säkerhetsbrytaren.

Gå till steg 7.

Steg % s

Kontrollera om skrivaren är ansluten till överspänningsskydd, avbrottsfri strömförsörjning eller förlängningssladdar.

Är skrivaren ansluten till överspänningsskydd, avbrottsfri strömförsörjning eller förlängningssladdar?

Anslut skrivarens elsladd direkt till ett jordat eluttag.

Gå till steg 8.

Steg % s

Kontrollera om ena änden av skrivarkabeln är ansluten till en port på skrivaren och den andra till datorn, skrivarservern eller annan nätverksenhet.

Är skrivarkabeln ordentligt ansluten till skrivaren och datorn, skrivarservern, tillvalet eller annan nätverksenhet?

Gå till steg 9.

Anslut skrivarkabeln ordentligt till skrivaren och datorn, skrivarservern, tillvalet eller annan nätverksenhet.

Steg % s

Se till att installera alla maskinvarutillval ordentligt och ta bort allt förpackningsmaterial.

Är alla maskinvarutillval korrekt installerade och allt förpackningsmaterial borttaget?

Gå till steg 10.

Stäng av skrivaren, ta bort allt förpackningsmaterial och installera sedan om maskinvarutillvalen och sätt på skrivaren.

Steg % s

Kontrollera att du har valt rätt portinställningar i skrivardrivrutinen.

Är portinställningarna korrekta?

Gå till steg 11.

Använd rätt skrivardrivrutinsinställningar.

Steg % s

Kontrollera den installerade skrivardrivrutinen.

Är rätt skrivardrivrutin installerad?

Gå till steg 12.

Installera rätt skrivardrivrutin.

Steg % s

Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och slå sedan på den igen.

Fungerar skrivaren?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top