Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Beskurna sidor eller bilder

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Flytta längd- och breddstöden i facket till korrekt läge för det pappersformat som är påfyllt.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Är sidan eller bilden beskuren?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorlek och -typ i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.

Är det samma storlek och typ av papper som har fyllts på i facket?

Gå till steg 3.

Prova med något/några av följande alternativ:

 • Ange pappersstorleken i inställningarna för facket så att den matchar det papper som finns i facket.
 • Ändra papperet som fyllts på i facket så att det matchar pappersstorleken som har angivits i inställningarna för facket.

Steg % s

 1. Du anger pappersstorleken från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Är sidan eller bilden beskuren?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.

  1. Ta bort bläckpatronen.

  2. Ta bort bildhanteringsenheten.

   Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

  3. Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Är sidan eller bilden beskuren?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top