Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Horisontella tomrum uppstår på utskrifter

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Se till att ett lämpligt fyllningsmönster är valt i programmet.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Fyll på det angivna facket eller arkmataren med en rekommenderad papperstyp.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Fördela om tonern i bildhanteringsenheten.

  1. Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.

  2. Skaka bildhanteringsenheten.

   Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

  3. Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top