Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activaţi criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informaţiilor confidenţiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă:  Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

  Utilizare serverului EWS

 1. Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

  Note:

  • Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
 2. Faceţi clic pe Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc).

  Notă:  Opţiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate)numai dacă este instalat un hard disk formatat şi fără defecte.

 3. Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectaţi Enable (Activare).

  Note:

  • Activarea criptării discului va şterge conţinutul hard diskului imprimantei.
  • Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activităţi ale utilizatorului.
 4. Faceţi clic pe Remitere.

  Utilizarea panoului de control al imprimantei

 1. Opriţi imprimanta.

 2. Ţineţi apăsat pe 2 şi pe 6 în timp ce porniţi imprimanta. Eliberaţi butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

  Imprimanta efectuează o secvenţă de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configuraţie). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcţiilor va apărea pe afişajul imprimantei.

 3. Atingeţi Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare).

  Notă:  Activarea criptării discului va şterge conţinutul hard diskului imprimantei.

 4. Atingeţi Da pentru a continua cu procesul de curăţare a discului.

  Note:

  • Nu opriţi imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
  • Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activităţi ale utilizatorului.
  • Progresul activităţii de curăţare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).
 5. Atingeţi Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieşire din meniul de configurare).

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcţionare.

Consideraţi acest articol util?
Top