Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Golirea memoriei nevolatile

Ştergeţi setările individuale, setările pentru dispozitiv şi cele de reţea, setările de securitate şi soluţiile integrate, prin respectarea paşilor următori:

  1. Opriţi imprimanta.

  2. Ţineţi apăsat pe 2 şi pe 6 în timp ce porniţi imprimanta. Eliberaţi butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

    Imprimanta efectuează o secvenţă de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configuraţie). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcţiilor apare pe afişajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

  3. Atingeţi Se şterg toate setările.

    Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

    Notă:  Opţiunea Ştergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluţiile, lucrările şi parolele din memoria imprimantei.

  4. Atingeţi Înapoi > Ieşire din meniul de configurare.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcţionare.

Consideraţi acest articol util?
Top