Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Instalace paměťové karty

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na desce řadiče, se dotkněte něčeho kovového.

  Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k desce řadiče.

 1. Dostaňte se k desce řadiče.

  Další informace najdete v části Přístup k desce řadiče.

 2. Vybalte paměťovou kartu.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se kontaktů podél hrany karty. Mohlo by dojít k poškození karty.

 3. Srovnejte zářez (1) paměťové karty s výstupkem (2) konektoru.

 4. Zatlačte paměťovou kartu přímo do konektoru a pak ji zatlačte směrem ke stěně desky řadiče, dokud nezapadne na své místo.

 5. Znovu připojte ochranu desky řadiče a kryt přístupu k desce řadiče.

Byl tento článek užitečný?
Top