Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Instalace pevného disku tiskárny

  Poznámka:  Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 1. Dostaňte se k desce řadiče.

  Další informace najdete v části Přístup k desce řadiče.

 2. Rozbalte pevný disk tiskárny.

 3. Vyhledejte příslušný konektor na desce řadiče.

  Poznámka:  Je-li již volitelný port ISP nainstalovaný, pak je nutné pevný disk tiskárny nainstalovat do ISP.

   Instalace pevného disku tiskárny do ISP:

  1. Odšroubujte šrouby připevňující montážní konzolu pevného disku tiskárny k pevnému disku a pak vyjměte konzolu.

  2. Srovnejte výstupky pevného disku tiskárny s otvory na portu ISP a zatlačte na pevný disk tiskárny tak, aby výstupky dolehly na svá místa.

   Upozornění:  Podržte okraje sestavení obvodové desky tisku. Netlačte na střed pevného disku tiskárny, ani se jej nedotýkejte. Mohlo by dojít k poškození karty.

  3. Připojte konec kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zástrčky portu ISP.

   Poznámka:  Zástrčky a zásuvky jsou barevně označeny.

   Instalace pevného disku tiskárny přímo na konstrukci desky řadiče:

  1. Srovnejte výstupky pevného disku tiskárny s otvory na desce řadiče a zatlačte na pevný disk tiskárny tak, aby výstupky dolehly na svá místa.

   Upozornění:  Podržte okraje sestavení obvodové desky tisku. Netlačte na střed pevného disku tiskárny, ani se jej nedotýkejte. Mohlo by dojít k poškození karty.

  2. Pro zajištění pevného disku tiskárny použijte dva dodané šrouby.

  3. Připojte konec kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zástrčky na desce řadiče.

   Poznámka:  Zástrčky a zásuvky jsou barevně označeny.

Byl tento článek užitečný?
Top