Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Instalace volitelné karty

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, vypněte je také a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 1. Dostaňte se k desce řadiče.

  Další informace najdete v části Přístup k desce řadiče.

 2. Vybalte volitelnou kartu.

  Varování – nebezpečí poškození:  Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.

 3. Uchopte kartu po stranách a zarovnejte její plastové výstupky (1) s otvory (2) na desce řadiče.

 4. Kartu pevně zatlačte na místo podle ilustrace.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nesprávnou instalací karty může dojít k poškození karty a desky řadiče.

  Poznámka:  Celá délka konektoru karty se musí dotýkat desky řadiče a být s ní zarovnána.

 5. Zavřete přístupová dvířka k desce řadiče.

  Poznámka:  Po instalaci softwaru tiskárny a hardwarových volitelných doplňků bude zřejmě nutné některé doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top