Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Instalace volitelných zásobníků

Tiskárna podporuje tyto doplňkové zásobníky:

 • Zásobník na 250 nebo 550 listů
 • Zásobník na 2100 listů
 • VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny přesahuje 18  kg (40  liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, vypněte je také a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

 3. Vytáhněte daný zásobník a odstraňte obalový materiál.

 4. Vložte zásobník.

 5. Umístěte zásobník poblíž tiskárny.

 6. Zajistěte tiskárnu zablokováním koleček kolečkového podstavce, vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a poté ji pomalu usaďte na místo.

  Poznámka:  Volitelné zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě.

 7. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

  Poznámka:  Jakmile nainstalujete software tiskárny a všechny volitelné zásobníky, ručně přidejte doplňky do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Chcete-li odinstalovat volitelné zásobníky, posuňte pojistku na pravé straně tiskárny směrem k přední straně zásobníku až zaklapne na místo. Zásobníky naskládané na sobě odebírejte shora dolů, jeden po druhém.

Byl tento článek užitečný?
Top