Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí [x] stránek, zvedněte přední kryt a vyjměte kazetu. [200–201]

VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

 1. Zvedněte přední kryt a zatáhněte za dvířka univerzálního podavače.

 2. Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte tonerovou kazetu z tiskárny.

 3. Odložte tonerovou kazetu.

 4. Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte fotoválec z tiskárny.

 5. Zobrazovací jednotku odložte na rovný a hladký povrch.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

 6. Zaseknutý papír jemně táhněte doprava a poté ho vyjměte z tiskárny.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  Varování – nebezpečí poškození:  Zaseknutý papír může být pokryt tonerem, který může znečistit oděv nebo kůži.

 7. Nainstalujte zobrazovací jednotku.

  Poznámka:  Jako vodítko použijte šipky na straně tiskárny.

 8. Vložte tonerovou kazetu do tiskárny a zamáčkněte zelené držadlo zpět na místo.

  Poznámky:

  • Zarovnejte šipky na vodítkách tonerové kazety se šipkami na tiskárně.
  • Ujistěte se, že kazeta sedí na místě.
 9. Zavřete dvířka univerzálního podavače a přední kryt.

 10. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top