Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí [x] stránek, uvolněte ruční podavač. [250]

  1. Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte z univerzálního podavače.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  2. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

  3. Znovu vložte papír do univerzálního podavače.

  4. Vodicí lištu papíru posuňte tak, aby se lehce dotýkala okraje papíru.

  5. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top