Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Pozdržení faxů

  Tato možnost vám umožňuje pozdržet tisk přijatých faxů, dokud nebudou uvolněny. Pozdržené faxy lze uvolnit ručně nebo v plánovaný den nebo čas.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na Nastavení > Nastavení faxu > Nastavení analogového faxu > Pozdržení faxů.

 3. V nabídce Režim pozdržení faxu klepněte na jednu z těchto možností:

  • Vypnuto
  • Vždy zapnuto
  • Ručně
  • Plánované
 4. Pokud zvolíte možnost Plánováno, pokračujte dalšími kroky:

  1. Klepněte na možnost Rozvrh pozdržení faxů.

  2. Z nabídky Akce zvolte možnost Pozdržet faxy.

  3. Z nabídky Čas zvolte čas, kdy chcete pozdržené faxy uvolnit.

  4. Z nabídky Dny zvolte den, kdy chcete pozdržené faxy uvolnit.

 5. Klepněte na tlačítko Přidat.

Byl tento článek užitečný?
Top