Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zobrazení faxového protokolu

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na položky Nastavení >  Zprávy.

  3. Klepněte na položku Protokol faxových úloh nebo Protokol faxových volání.

Byl tento článek užitečný?
Top