Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Odeslání faxu v naplánovaný čas

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Fax >  zadejte faxové číslo > Možnosti > Odložené odeslání

  Poznámka:  Pokud je Režim faxu nastaven na Faxový server, tlačítko Odložené odeslání se nezobrazí. Faxy čekající na odeslání se zobrazí ve faxové frontě.

 4. Zadejte čas odeslání faxu a dotkněte se tlačítka .

 5. Dotkněte se tlačítka Odfaxovat.

  Poznámka:  Dokument se naskenuje a odešle faxem v naplánovaném čase.

Byl tento článek užitečný?
Top