Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Odeslání faxu pomocí počítače

  Uživatelé se systémem Windows

 1. Otevřete dokument a klepněte na položky Soubor > Tisk.

 2. Vyberte tiskárnu a potom klepněte na možnost Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

 3. Klepněte na položky Faxování > Zapnout fax a zadejte čísla příjemců faxu.

 4. V případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.

 5. Použijte změny a odešlete faxovou úlohu.

 6. Poznámky:

  • Faxový doplněk lze používat pouze s ovladačem PostScript nebo univerzálním faxovým ovladačem. Další informace naleznete na adrese http://support.lexmark.com.
  • Chcete-li použít faxový doplněk s ovladačem PostScript, nakonfigurujte a zapněte jej na kartě Konfigurace.

  Uživatelé se systémem Macintosh

 1. Otevřete dokument a zvolte nabídku File (Soubor) > Print (Tisk).

 2. Zvolte tiskárnu.

 3. Zadejte číslo příjemce faxu a v případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.

 4. Odešlete faxovou úlohu.

Byl tento článek užitečný?
Top