Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Snížení hluku tiskárny

  Hluk tiskárny snižte zapnutím tichého režimu.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položky Nastavení > Obecná nastavení > Tichý režim >  vyberte nastavení.

  PoložkaČinnost

  Zapnuto

  Snižte hluk tiskárny.

  Poznámky:

  • Zpracování tiskových úloh bude prováděno sníženou rychlostí.
  • Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Před tiskem první strany dojde k menší časové prodlevě.

  Vypnuto

  Použít výchozí nastavení výrobce.

  Poznámka:  Toto nastavení podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top