Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Použití režimu hibernace

Hibernace je režim s velmi nízkou spotřebou energie.

Poznámky:

  • Výchozí doba před tím, než tiskárna přejde do režimu hibernace, jsou tři dny.
  • Před odesláním nové tiskové úlohy zkontrolujte, zda jste tiskárnu probudili z režimu hibernace. Tiskárnu probudíte z režimu hibernace hardwarovým resetováním nebo dlouhým stisknutím tlačítka Spánek.
  • V režimu hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.
  1. Na domovské obrazovce přejděte na:

     > Nastavení > Obecná nastavení

  2. V rozbalovací nabídce Stisknutí tlačítka Spánek nebo Stisknutí a podržení tlačítka Spánek vyberte položku Hibernace a pak stiskněte tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top