Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu pomocí vestavěného webového serveru

Poznámka:  Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na Stav zařízení  > Další podrobnosti.

Byl tento článek užitečný?
Top