Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Embedded Web Server nelze spustit

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč:

 • Internet Explorer verze 9 nebo novější
 • Safari verze 8.0.3 nebo novější
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Je váš prohlížeč podporován?

Přejděte ke kroku 2.

Nainstalujte podporovaný prohlížeč.

Krok 2

Ujistěte se, že je adresa IP tiskárny správná.

 • Zobrazte adresu IP tiskárny:
  • Na domovské obrazovce
  • v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty,
  • vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.

  Poznámka:  Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

zjištění IP adresy tiskárny

Přejděte ke kroku 3.

Zadejte do pole adresy správnou adresu IP tiskárny.

Krok 3

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.

Je tiskárna zapnutá?

Přejděte ke kroku 4.

Zapněte tiskárnu.

Krok 4

Zkontrolujte, zda funguje připojení k síti.

Funguje připojení k síti?

Přejděte ke kroku 5.

Obraťte se na správce.

Krok 5

Ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené k tiskárně a tiskovému serveru.

Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

Jsou kabely pevně připojeny?

Přejděte ke kroku 6.

Zkontrolujte připojení kabelů.

Krok 6

Zkontrolujte, zda jsou webové servery proxy zakázány.

Jsou webové servery proxy zakázány?

Přejděte ke kroku 7.

Obraťte se na správce.

Krok 7

Přístup k Embedded Web Server

Otevřel se server Embedded Web Server?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Byl tento článek užitečný?
Top