Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Imprimarea unei pagini de configurare pentru reţea

    Dacă imprimanta este conectată la o reţea, imprimaţi o pagină de configurare pentru reţea pentru a verifica conexiunea la reţea. Această pagină oferă şi informaţii importante legate de configurarea imprimării în reţea.

  1. Din ecranul de început, navigaţi la:

      > Reports (Rapoarte)  > Network Setup Page (Pagină de configurare pentru reţea)

  2. Consultaţi prima secţiune a paginii de configurare pentru reţea pentru a verifica dacă starea este Connected (Conectat).

    Dacă starea afişată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la reţeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecţiune a cablului de reţea. Consultaţi persoana care asigură asistenţa sistemului pentru a afla o soluţie, apoi imprimaţi altă pagină de configurare pentru reţea.

Consideraţi acest articol util?
Top