Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Tilslutning af kabler

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner. Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner.

Slut printeren til computeren med et USB-kabel eller til netværket med et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

  • USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
  • Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.
BrugFor at

1

EXT-port

Slutte yderligere enheder (telefon eller telefonsvarer) til printeren og telefonlinjen. Brug denne port, hvis du ikke har en dedikeret faxlinje til printeren, og hvis denne forbindelsesmetode understøttes i dit land eller område.

Bemærk!  Fjern proppen for at få adgang til porten.

2

LINE-port

Tilslutte printeren til en aktiv telefonlinje via en normal stikkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en anden form for adapter, der giver adgang til telefonlinjen for at sende og modtage faxer.

3

Printerens netledning.

Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

4

USB-printerport

Slut printeren til computeren.

5

Ethernet port

Slut printeren til et netværk.

6

Stik til Internal Solutions Port (ISP) eller til printerharddisk

Bemærk!  Hvis printeren understøtter trådløs forbindelse, sidder den trådløse antenne her.

Tilslut en ISP eller printerharddisk.

7

USB-port

Tilknyt en valgfri trådløs netværksadapter.

Advarsel - Potentiel skade:  Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

Organisering af kabler

Tilslut Ethernet-kablet og netledningen, og læg derefter kablerne i kanalerne bag på printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top