Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Tiskárna nereaguje.

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Je tiskárna zapnutá?.

Přejděte ke kroku 2.

Zapněte tiskárnu.

Krok 2

Zkontrolujte, zda je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace.

Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?

Stisknutím tlačítka Spánek probudíte tiskárnu z režimu spánku nebo hibernace.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

Zkontrolujte, zda je jeden konec napájecího kabelu připojen k tiskárně a druhý do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky?

Přejděte ke kroku 4.

Připojte jeden konec napájecího kabelu k tiskárně a druhý do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Krok 4

Zkontrolujte ostatní elektrická zařízení zapojená do elektrické zásuvky.

Fungují jiná elektrická zařízení?

Odpojte jiné elektrické zařízení a pak zapněte tiskárnu. Pokud tiskárna nefunguje, znovu připojte jiné elektrické zařízení.

Přejděte ke kroku 5.

Krok 5

Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač vloženy do správných portů.

Jsou kabely vloženy do správných portů?

Přejděte ke kroku 6.

Zkontrolujte, zda odpovídá:

  • symbol USB na kabelu symbolu USB na tiskárně,
  • správný kabel Ethernet portu Ethernet.

Krok 6

Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka není vypnuta pomocí spínače nebo jističe.

Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?

Zapněte spínač nebo resetujte jistič.

Přejděte ke kroku 7.

Krok 7

Zkontrolujte, zda tiskárna není zapojena do přepěťové ochrany, do jednotky UPS nebo do prodlužovací šňůry.

Je tiskárna připojena k přepěťové ochraně, zdroji nepřerušitelného napájení nebo prodlužovacím šňůrám?

Připojte napájecí kabel tiskárny přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Přejděte ke kroku 8.

Krok 8

Zkontrolujte, zda je jeden konec kabelu tiskárny připojen k portu na tiskárně a druhý k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.

Je kabel tiskárny bezpečně připojený k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení?

Přejděte ke kroku 9.

Připojte kabel tiskárny bezpečně k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.

Krok 9

Zkontrolujte, zda jste správně nainstalovali všechny hardwarové součásti a odstranili veškerý balicí materiál.

Jsou všechny hardwarové součásti správně nainstalovány a veškerý balicí materiál odstraněn?

Přejděte ke kroku 10.

Vypněte tiskárnu, odstraňte veškerý balicí materiál, pak přeinstalujte hardwarové součásti a zapněte tiskárnu.

Krok 10

Zkontrolujte, zda jste vybrali správné nastavení portu v ovladači tiskárny.

Je nastavení portu správné?

Přejděte ke kroku 11.

Použijte správné nastavení portu.

Krok 11

Zkontrolujte nainstalovaný ovladač tiskárny.

Je nainstalovaný správný ovladač tiskárny?

Přejděte ke kroku 12.

Nainstalujte správný ovladač tiskárny:

Krok 12

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Funguje tiskárna?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top