Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Tiskové úlohy se netisknou

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytiskl se dokument?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.

 2. Vyřešte veškerá chybová hlášení, která se zobrazují na displeji.

 3. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytiskl se dokument?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

 1. Zkontrolujte, zda jsou porty funkční a zda jsou kabely bezpečně připojeny k počítači a k tiskárně.

  Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytiskl se dokument?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4

 1. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a poté ji znovu zapněte.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytiskl se dokument?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 5.

Krok 5

 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny.

  Poznámka:  Software tiskárny je k dispozici na stránkách http://support.lexmark.com.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

  Vytiskl se dokument?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Byl tento článek užitečný?
Top