Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Ukládání tiskových úloh v tiskárně

 1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

   > Nastavení > Důvěrný tisk >  vyberte typ tiskové úlohy

  PoložkaČinnost

  Max. počet neplatných kódů PIN

  Omezuje počet možných zadání neplatného PIN kódu.

  Poznámka:  Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a PIN kódem.

  Doba platnosti důvěrné úlohy

  Tiskové úlohy můžete pozdržet v počítači do doby, dokud nezadáte na ovládacím panelu tiskárny PIN kód.

  Poznámka:  PIN kód se nastavuje pomocí počítače. Musí obsahovat čtyři číslice od 1 do 9.

  Doba platnosti opakované úlohy

  Vytiskněte a uložte tiskové úlohy v paměti tiskárny.

  Doba platnosti ověřené úlohy

  Můžete vytisknout jednu kopii tiskové úlohy a zbývající kopie tiskárna pozdrží. Můžete si zkontrolovat, zda je první kopie uspokojivá. Po vytištění všech kopií se úloha automaticky odstraní z paměti tiskárny.

  Doba platnosti vyhrazené úlohy

  Můžete uložit tiskové úlohy pro pozdější vytištění.

  Poznámka:  Tiskové úlohy budou uloženy, dokud je neodstraníte z nabídky Pozdržené úlohy.

  Poznámky:

  • Vyžaduje-li tiskárna více paměti pro zpracování dalších pozdržených úloh, je možné odstranit důvěrné, ověřovací, vyhrazené a opakované tiskové úlohy.
  • Tiskové úlohy můžete ukládat do paměti tiskárny do doby, dokud úlohu nespustíte z ovládacího panelu tiskárny.
  • Všechny tiskové úlohy, které může spustit uživatel z tiskárny, se nazývají pozdržené úlohy.
 2. Stiskněte tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top