Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

 1. De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

   > Securitate > Imprimare confidenţială >  selectaţi tipul lucrării de imprimare

  UtilizaţiTo (Pentru)

  Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)

  Limitaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

  Notă:  Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator şi codul PIN respectiv sunt şterse.

  Expirare lucrare confidenţială

  Vă permite să puneţi în aşteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei.

  Notă:  Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.

  Repetare Expirare lucrare

  Tipăreşte şi stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.

  Verificare Expirare lucrare

  Vă permite să imprimaţi un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în aşteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificaţi dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ştearsă automat din memoria imprimantei.

  Rezervare Expirare lucrare

  Vă permite să stocaţi lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare.

  Notă:  Lucrările de imprimare sunt puse în aşteptare până la ştergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în aşteptare).

  Note:

  • Operaţiile de tipărire Confidenţiale, Verificare, Rezervă şi Repetare pot fi şterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operaţii păstrate.
  • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansaţi lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei.
  • Toate operaţiile de tipărire care pot fi iniţiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de held jobs (operaţii păstrate).
 2. Atingeţi Submit (Remitere).

Consideraţi acest articol util?
Top