Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

  1. Din panoul de control al imprimantei, atingeţi Cancel Job (Anulare lucrare) sau apăsaţi de pe tastatură.

  2. Atingeţi lucrarea de imprimare pe care doriţi să o anulaţi, apoi atingeţi Delete Selected Jobs (Ştergere lucrări selectate).

    Notă:  Dacă apăsaţi pe pe tastatură, atingeţi Resume (Reluare) pentru a reveni la ecranul de pornire.

Consideraţi acest articol util?
Top