Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Zapnutí šifrování pevného disku napomůže zabránit ztrátě citlivých dat v případě zcizení tiskárny nebo pevného disku.

Poznámka:  V některých modelech tiskáren nemusí být pevný disk nainstalován.

  Použití serveru Embedded Web Server

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > Zabezpečení > Šifrování disku.

  Poznámka:  Položka Šifrování disku se zobrazí v nabídce Zabezpečení pouze tehdy, když je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který neobsahuje vady.

 3. V nabídce Šifrování disku vyberte možnost Zapnout.

  Poznámky:

  • Zapnutím šifrování disku dojde ke smazání obsahu pevného disku tiskárny.
  • Šifrování disku může trvat od několika minut až po více než hodinu, a během této doby nebude tiskárna moci provádět jiné uživatelské úlohy.
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pomocí ovládacího panelu tiskárny

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka 2 a 6. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

  Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Když je tiskárna zcela zapnuta, zobrazí se na jejím displeji seznam funkcí.

 3. Stiskněte tlačítko Šifrování disku > Zapnout.

  Poznámka:  Zapnutím šifrování disku dojde ke smazání obsahu pevného disku tiskárny.

 4. Pokračujte v mazání disku tlačítkem Ano.

  Poznámky:

  • Během procesu šifrování tiskárnu nevypínejte. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.
  • Šifrování disku může trvat od několika minut až po více než hodinu, a během této doby nebude tiskárna moci provádět jiné uživatelské úlohy.
  • Průběh procesu mazání disku bude vyznačován stavovým pruhem. Po zašifrování disku se tiskárna vrátí na obrazovku Zapnout/Vypnout.
 5. Stiskněte tlačítko Zpět > Zavřít nabídku Konfigurace.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

Byl tento článek užitečný?
Top