Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Vymazání trvalé paměti

Jednotlivá nastavení, nastavení zařízení a sítě, nastavení zabezpečení a vložená řešení vymažete takto:

  1. Vypněte tiskárnu.

  2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka 2 a 6. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

    Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Je-li tiskárna zcela zapnuta, na displeji tiskárny se namísto standardních ikon domovské obrazovky objeví seznam funkcí.

  3. Stiskněte tlačítko Smazat všechna nastavení.

    Tiskárna se během tohoto procesu několikrát restartuje.

    Poznámka:  Příkaz Smazat všechna nastavení z paměti tiskárny bezpečně odebere nastavení zařízení, řešení, úlohy a hesla.

  4. Stiskněte tlačítko Zpět > Zavřít nabídku Konfigurace.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

Byl tento článek užitečný?
Top