Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Poznámky:

 • V některých modelech tiskáren nemusí být pevný disk nainstalován.
 • Konfigurací položky Vymazat dočasné datové soubory v nabídkách tiskárny můžete odstranit zbývající důvěrné materiály zanechané po tiskových úlohách bezpečným přepsáním souborů označených pro smazání.

  Pomocí ovládacího panelu tiskárny

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka 2 a 6. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

  Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Až bude tiskárna úplně zapnutá, na dotykovém displeji se zobrazí seznam funkcí.

 3. Dotkněte se tlačítka Smazat disk a potom se dotkněte jednoho z následujících tlačítek:

  • Smazat disk (rychle)—Tato možnost přepíše disk samými nulami v jednom průchodu.
  • Smazat disk (zabezpečeně)—Tato možnost přepíše disk náhodnými kombinacemi bitů v několika průchodech za sebou a nakonec proběhne ověření. Zabezpečené přepsání je kompatibilní se standardem DoD 5220.22‑M pro zabezpečené smazání dat z pevného disku. Mazání vysoce důvěrných informací by se mělo provádět pomocí této metody.
 4. Pokračujte v mazání disku tlačítkem Ano.

  Poznámky:

  • Průběh procesu mazání disku bude vyznačován stavovým pruhem.
  • Mazání disku může trvat od několika minut až po více než hodinu a během této doby nebude tiskárna moci provádět jiné uživatelské úlohy.
 5. Dotkněte se tlačítka Zpět > Zavřít nabídku Konfigurace.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

Byl tento článek užitečný?
Top