Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Korzystanie z trybu Eco-Mode

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia ogólne > Tryb Eco-Mode > , a następnie wybierz ustawienie.

  OpcjaPrzeznaczenie

  Wyłączone

  Powoduje użycie ustawień fabrycznych w przypadku wszystkich ustawień powiązanych z trybem Eco-Mode. Ustawienie Wyłączone umożliwia uzyskanie wydajności drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

  Energia

  Umożliwia ograniczenie zużycia energii, szczególnie w czasie, gdy drukarka jest w stanie bezczynności.

  • Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy drukarka jest gotowa do drukowania. Pierwsza strona może zostać wydrukowana z niewielkim opóźnieniem.
  • Drukarka przechodzi w tryb czuwania po minucie bezczynności.

  Energia/Papier

  Umożliwia użycie wszystkich ustawień powiązanych z trybami Energia i Papier.

  Zwykły papier

  • Włącz funkcję automatycznego druku dwustronnego (dupleksu).
  • Wyłączenie funkcji dziennika drukowania.
 3. Kliknij przycisk Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top