Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Korzystanie z trybu hibernacji

Hibernacja to tryb działania o bardzo niskim poborze energii.

Uwagi:

  • Domyślny czas, po którym drukarka przechodzi w stan Hibernacji, wynosi trzy dni.
  • Przed wysłaniem zadania drukowania należy upewnić się, że drukarka nie działa już w trybie hibernacji. Drukarkę można wybudzić ze stanu hibernacji, wykonując reset sprzętowy lub przytrzymując dłużej przycisk czuwania.
  • Jeśli drukarka znajduje się w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.
  1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

     > Ustawienia > Ustawienia ogólne

  2. W menu Naciśnięcie przycisku czuwania lub Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku czuwania wybierz opcję Hibernacja, a następnie dotknij opcji Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top