Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Nastavení aplikace Multi Send

Poznámka:  Novější verze této Uživatelské příručky může obsahovat přímý odkaz na Příručku správce této aplikace. Aktualizace této Uživatelské příručky naleznete na webových stránkách http://support.lexmark.com.

PoložkaFunkce

Umožňuje naskenovat dokument a poté naskenovaný dokument odeslat více příjemcům.

Poznámka:  Ujistěte se, zda je dostatek místa na pevném disku tiskárny.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámka:  Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP tiskárny se zobrazí jako čtyři sady číslic oddělené tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Multi  Send.

 3. V sekci Profily klepněte na tlačítko Přidat a poté přizpůsobte nastavení.

  Poznámky:

  • Popis nastavení naleznete v nápovědě aktivované ukazatelem myši u jednotlivých polí.
  • Pokud vyberete jako cíl možnost FTP nebo Sdílet složku, ověřte správnost nastavení umístění cíle. Zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, v němž se nachází zadaný cíl. Další informace o získání adresy IP hostitelského počítače naleznete v části Vyhledání adresy IP počítače.
 4. Klepněte na tlačítko Použít.

Chcete-li aplikaci použít, stiskněte položku Multi Send na domovské obrazovce tiskárny a poté postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top