Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Installation af en printerharddisk

  Bemærk!  Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

  Advarsel - Potentiel skade:  Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

 1. Åbn systemkortet.

  Der er flere oplysninger i Adgang til systemkortet.

 2. Pak printerens harddisk ud.

 3. Find det korrekte stik på systemkortkammeret.

  Bemærk!  Hvis der pt. er installeret en ISP (ekstraudstyr), skal printerens harddisk installeres på ISP'en.

   Sådan installeres en printerharddisk på ISP'en:

  1. Fjern de skruer, der fastgør printerharddiskens beslag, og fjern derefter beslaget.

  2. Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i ISP'en, og tryk derefter printerharddisken ned, indtil afstandsstykkerne kommer på plads.

   Advarsel om installation:  Hold kun på kanten af det trykte kredsløbskort. Undlad at røre ved eller trykke midt på printerharddisken. Dette kan forårsage skade.

  3. Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på ISP'en.

   Bemærk!  Stikket og soklerne er farvekodede.

   Sådan installeres en printerharddisk direkte i systemkortkammeret:

  1. Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i systemkortkammeret, og tryk derefter printerharddisken ned, indtil afstandsstykkerne kommer på plads.

   Advarsel om installation:  Hold kun på kanten af det trykte kredsløbskort. Undlad at røre ved eller trykke midt på printerharddisken. Dette kan forårsage skade.

  2. Brug de to medfølgende skruer til at montere printerharddiskens beslag.

  3. Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet.

   Bemærk!  Stikket og soklerne er farvekodede.

Var denne artikel nyttig?
Top