Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Configurare Trimitere multiplă

Notă:  O versiune ulterioară a Ghidului utilizatorului conţine o legătură directă cătreGhidul administratorului acestei aplicaţii. Pentru a verifica actualizările acestui Ghid al utilizatorului, vizitaţi http://support.lexmark.com.

UtilizaţiPentru

Scanaţi un document şi apoi trimiteţi documentul scanat la destinaţii multiple.

Notă:  Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pe hard discul imprimantei.

 1. Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

  Notă:  Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

 2. Faceţi clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicaţii > Trimitere  multiplă.

 3. Din secţiunea Profiluri, faceţi clic pe Adăugare şi apoi particularizaţi setările.

  Note:

  • Pentru descrierea setării, consultaţi ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
  • Dacă selectaţi ca destinaţie FTP sau Folder partajat, asiguraţi-vă că sunt corecte setările locaţiei destinaţiei. Tastaţi adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinaţia specificată. Pentru mai multe informaţii despre obţinerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultaţi Găsirea adresei IP a computerului.
 4. Faceţi clic pe Apply (Se aplică).

Pentru a utiliza aplicaţia, atingeţi Trimitere multiplă din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriţi instrucţiunile de pe afişajul imprimantei.

Consideraţi acest articol util?
Top