Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Výměna tonerové kazety

  1. Zvedněte přední kryt a zatáhněte za dvířka univerzálního podavače.

  2. Vytáhněte kazetu z tiskárny pomocí držadla.

  3. Rozbalte novou tonerovou kazetu, odstraňte balicí materiál a kazetou zatřeste, aby se toner rozprostřel.

  4. Tonerovou kazetu vložte do tiskárny tak, že boční kolejničky kazety zarovnáte se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

    Poznámka:  Ujistěte se, že kazeta sedí na místě.

    Varování – nebezpečí poškození:  Při výměně tonerové kazety nevystavujte zobrazovací jednotku delší dobu přímému slunečnímu záření. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  5. Zavřete dvířka univerzálního podavače a přední kryt.

Byl tento článek užitečný?
Top