Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Reduktion af printerstøj

  Aktiver Lydløs tilstand for at reducere støj fra printeren.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Lydløs tilstand >  vælg en indstilling

  BrugFor at

  Til

  Reducer printerstøj.

  Bemærkninger:

  • Alle udskriftsjob behandles med reduceret hastighed.
  • Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der er en kort forsinkelse, før den første side udskrives.

  Fra

  Brug standardindstillingerne.

  Bemærk!  Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.

 3. Klik på Submit (Send).

Var denne artikel nyttig?
Top