Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Vytáhněte zásobník.

  Poznámky:

  • Pokud vkládáte papír formátu Folio, Legal nebo Oficio, zásobník mírně zvedněte a pak vytáhněte zcela ven.
  • Zásobníky nevyndávejte v průběhu tisku úlohy nebo je-li na displeji zobrazena zpráva Zaneprázdněna. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.
 2. Stiskněte pojistku vodicí lišty šířky podle obrázku a posuňte lištu do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru až zacvakne na místo.

  Poznámka:  K nastavení vodicích lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.

 3. Odjistěte vodicí lištu délky, stiskněte lištu a posuňte ji do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru.

  Poznámky:

  • Zajistěte vodicí lištu délky pro všechny formáty papíru.
  • K nastavení vodicích lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.
 4. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

 5. Vložte stoh papíru tiskovou stranou dolů pro jednostranný tisk.

  Poznámka:  Zkontrolujte, zda je správně vložen papír nebo obálka.

  Jednostranný tiskOboustranný tisk
  • Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papíru podle obrázku.
  • Pokud vkládáte obálky, musí být otočené chlopní nahoru a vložené na levé straně zásobníku.
  • Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje plnou čáru označující maximální naplnění na postranních vodicích lištách papíru.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru.

  • Pokud používáte štítkový karton, štítky nebo jiné typy speciálních médií, zkontrolujte, zda papír nepřesahuje přerušovanou čáru maximálního naplnění na postranních vodicích lištách papíru.
 6. Při použití vlastního nebo univerzálního formátu papíru upravte vodítka papíru tak, aby se lehce dotýkala boků stohu papíru, a poté zajistěte vodítko délky.

 7. Vložte zásobník.

 8. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.

  Poznámka:  Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top