Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

 1. Trageţi în jos uşa alimentatorului multifuncţional.

  Notă:  Nu încărcaţi şi nu închideţi alimentatorul multifuncţional în timpul unei operaţii de tipărire.

 2. Trageţi sistemul de extindere al alimentatorului multifuncţional.

  Notă:  Împingeţi uşor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncţional să se extindă complet şi să se deschidă.

 3. Glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

  Notă:  Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajele.

 4. Pregătiţi hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

  • Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.
  • Ţineţi foliile transparente de margini, apoi răsfoiţi-le. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.
  • Notă:  Evitaţi să atingeţi partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveţi grijă să nu zgâriaţi foliile.

  • Îndoiţi un teanc de plicuri înainte şi înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiţi-le. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.
 5. Încărcaţi hârtia sau suporturile speciale.

  Notă:  Glisaţi cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncţional până ajunge la un opritor.

  • Încărcaţi câte un singur tip şi o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
  • Asiguraţi-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncţional, că nu este lipită complet şi că nu este îndoită sau boţită.
  Imprimarea pe o faţă (simplex)Imprimarea pe două feţe (duplex)
  • Încărcaţi plicurile cu clapa în jos şi în partea stângă a alimentatorului multifuncţional.
  • Avertisment - Pericol de deteriorare:  Nu utilizaţi niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanţi. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

  • Asiguraţi-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depăşesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.
  • Avertisment - Pericol de deteriorare:  Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

 6. Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglaţi ghidajele de lăţime pentru a atinge uşor părţile laterale ale teancului.

 7. Din panoul de control al imprimantei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

  Notă:  Setaţi corect tipul şi dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele şi problemele de calitate a imprimării.

Consideraţi acest articol util?
Top